Lørdag 10. oktober 2015 klokken 1000 til 1400 blir det edcamp i Asker på Kunnskapssenteret. Innbydelsen kan du lese her: bit.ly/edcampAsker Du kan melde deg på her:
bit.ly/edcampAskerregistrering